Çilingir anahtarcı vasfıyla çağırdığınız anahtarcı ustasının kapı açma ve çilingir hizmetinde vermiş olduğu hizmetin bir bedeli bulunmaktadır. Bu ücretler ise kayıtlı olduğu odanın düzenlemiş olduğu Anahtarcılar İçin Azami Fiyat Tarifesi‘nde geçmektedir. Sizin için kapı açma ve diğer hizmetler adı altında hizmet sunan kişinin bu tarife üzerinden ücret alması gerekmektedir. Gelen kişi ustalık belgesi sahibi değilse, oda kaydı yok ve herhangibir yetki sahibi değilse size bu tarife üzerinden işlem yapmayabilir. Bunun için çağıracağınız kişinin işyerinin olması ve ticaret odasına kayıtlı olup ticaret odası tarafından düzenlenmiş olan bu ücret tarifesi üzerinden işlem yapması gerekmektedir. Aksi halde siz mağdur durumuna düşebilirsiniz, bu gibi durumda şikayetci olma hakkınız vardır. Bu konu ile ilgili açıklama yazısının yayınlandığı Eskişehir Çilingir Fiyatları Yazısını okuyarak detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Eskişehir Çilingir Fiyatları

Eskişehir Çilingir Fiyatları

Eskişehir Çilingir Fiyatları hakkında odanın hazırlamış olduğu bu tarife ile ilgili GENEL HÜKÜMLER şöyledir…

1- Bu fiyat tarifesi, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar kanununun 12 nci Maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine dayanılarak hazırlanan 15.12.2004 tarih ve 25671 sayılı Tacir ve Sanayiciler Tarafından Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 4. Maddesine göre ESKİŞEHİR TİCARET ODASI’nca hazırlanmıştır.

2- Bu tarifeler 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği görülebilecek bir yere asılmalıdır.

3- Bu fiyat listesi 5174 sayılı kanuna tabi odalar için geçerlidir.

4- Düzenlenen tarifelerin gerekli yerlerde bulundurulup bulundurulmadığı ve bu tarifelere uyulup uyulmadığı üyenin kayıtlı bulunduğu oda tarafından denetlenir.

5- Tarifedeki kurallara aykırı hareket edenler hakkında 5174 sayılı kanunun 86-87-88-89-90-91 ve 92. Maddelerinde öngörülen disiplin cezaları ile 93. maddesindeki para cezalarına ilişkin hükümler uygulanır.

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

Meclis Onay Tarihi 31.01.2012